„Да се спре изгаряне на отпадъци!“ призовават организаторите на дебата

На 26.10.2023г. на от 11:00 часа, в киносалон на Военен клуб, ще се проведе Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510- Н1/2018г., актуализирано с Решение № 510-Н1-ИО-А1/2019г.“ с възложител „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Става ясно от доста добре прикритата публикация на страницата на Община Сливен https://mun.sliven.bg/okolnasreda-proceduri-poodovos и Министерство на околната среда и водите.

Топлофикация – Сливен възнамерява да изгради/пригоди инсталации за
изгаряне на RDF. RDF (refuse derived fuel) представлява гориво от твърди
битови отпадъци с различно съдържание, което на практика е неустановимо
с необходимата прецизност. Произходът на RDF ще бъде и от други части на страната, както има план и за внос от други държави. Операторът ще получава допълнително финансиране за изгарянето на отпадъците, но не се очаква да бъде намалена цената за топлоснабдяване. Никъде не се упоменава, че ще бъдат вложени инвестиции в съвременни пречиствателни инсталации, а още по-малко за изключително скъпата постоянна поддръжка за безупречно оперативно състояние за пречистване и филтриране. При изгарянето на такъв тип гориво се отделят емисии на диоксини и фурани, които са изключително вредни химически съединения, описани в докладите на Световната Здравна Организация. https://cancer-codeeurope.iarc.fr/index.php/bg/bg-12-ways/bg-pollutants/945-bg-pollutantsbox/5285-6
Доказано е, че са известен агент, причиняващ рак. Освен това експозицията на диоксин е свързана с редица други заболявания, включително диабет тип 2, исхемична болест на сърцето, причиняват редица неблагоприятни ефекти върху дихателната, нервната, имунната и ендокринната система, могат да причинят проблеми с развитието при деца, да доведат до репродуктивни проблеми и проблеми с безплодието при възрастни, да доведат до спонтанни аборти, да увредят имунната система, да повлияят на хормоните и ред други.

Движение „ДНЕС”, заедно с други активни граждани, призовава гражданите на Сливен да се включат в дебата, защото здравето им, това на децата зависи от тяхната активност. Очевидно, гражданите ще се борят да предотвратят екологичната криза в зародиш.

Вярваме, че имате отношение към нашето здраве, нормалното развитие на децата ни, екологичното състояние на региона, качествените условия за земеделска продукция, и като цяло природата – единна система, за която ние трябва да се грижим, за да ни осигури здравословен живот за поколения напред и ще предприемете необходимите действия!

Координационен съвет на ГД ДНЕС Сливен