„Да помогнем ЗАЕДНО“ – Община Ямбол започна раздаването на хранителни продукти в помощ на гражданите

От днес, 15 април, започна раздаването на хранителни продукти на лица, пострадали от кризата и създалото се извънредно положение.

Кампанията се провежда под надслов „Да помогнем ЗАЕДНО“ и е организирана по инициатива на Община Ямбол.

За да получат помощ, гражданите трябва да подадат декларация, която се разглежда от специализирана комисия, съставена от служители на Община Ямбол, експерти от Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Ямбол и Дирекция „Бюро по труда“ – Ямбол. Документът може да бъде изтеглен от сайта на Община Ямбол. Повече информация може да получите на телефон 046/62 20 56.

„От сърце благодаря на всички граждани и фирми, които подкрепят тази добра кауза и помагат с каквото могат. Убеден съм, че този жест към нуждаещите се ще бъде оценен от всички граждани на Ямбол. В този тежък момент отново показваме, че можем да бъдем единни и съпричастни.“, подчерта кметът на Община Ямбол Валентин Ревански.

Всеки, който желае, може да се включи в кампанията чрез дарение на финансови средства или хранителни продукти.

За да подкрепите нуждаещите се лица извън социалните списъци, може да използвате следната банкова сметка:

IBAN: BG13SOMB9130 8424 4203 44

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 44 51 00

С пояснение: Коронавирус – социална помощ

„Общинска банка“ АД – Клон Ямбол