Д-р Събина Петканска: Без реформи е невъзможно да достигнем стандартите на живот в Европейския съюз

Скъпи съграждани,

През изминалия един месец като кандидат за народен представител, ви запознах с вижданията на БСП и моите разбирания за реформи и политики, които да доведат до подобряването на живота в България – в здравеопазването, в образованието и социалната политика.

Кампанията е в своя край , но има още какво да бъде казано и за останалите важни сфери, засягащи развитието на България и качеството на живот. Без реформи и в останалите обществени системи като избирателната, правораздаването, обществения ред, местното самоуправление и гражданско общество, трудно могат да се отстранят съществуващите слабости и да започне подобрение, за да се спре миграцията на младите от България.

Необходим е сериозен обществен и политически дебат между всички граждани и политически сили за нуждата от наболелите реформи в страната ни. Нужно е да се замислим и да анализираме дали в България е изпълнено основното изискване за функциониране на съвременната държава – разделението на законодателната, изпълнителната и съдебната, а дори и медийната власти? Дали в България са създадени и минимални условия за организиране и представяна на гражданското общество?!

Трябва да се замислим, като започнем от случилото се през най-новата ни история от периодите на Филип Димитров, Жан Виденов, Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев и сега Бойко Борисов, и да преценим дали няма нещо общо и близко и дори дали няма еднакви тенденции и проблеми.

И това общо, и тези проблеми не са ли, че политическата сила, която спечели парламентарните избори, в лицето на Председателя на партията спечелила изборите, веднага реално става ръководител на двете власти – законодателната и изпълнителната? А чрез различните механизми на пълномощията на законодателната и изпълнителната власт, тези две власти започват да указват доминиращо влияние и върху съдебната власт, както и върху медиите, местното самоуправление и гражданското общество, за представянето на което няма никакви регламенти?

Скъпи съграждани,

и в бъдеще ще изразявам своите разбирания за това какво трябва да се направи, за да стане България държава със стандарт на живот и работа близки до средните европейски норми. Надявам се, да имам възможност да отстоявам разбиранията си за реформите в останалите обществени системи, освен здравеопазването, образованието и социалната сфера.

Вярвам, че всички ние имаме потенциала и волята да осъществим нужните реформи, да направим българската държава много по- добре функционираща, гражданска, с по-добър живот и по-добро бъдеще за децата ни.

В името на бъдещето, на предстоящите парламентарни избори,

гласувайте с бюлетина №4 за БСП и преференция № 103 за д-р Събина Петканска – Вълева.