Чиновниците в земеделието взимат с 2 800 лева по-големи заплати от фермерите

През 2019 година средните заплати в държавните учреждения, свързани със селското и горско стопанство, са били в размер на 14 388 лева, докато в частния земеделски сектор средното заплащане е било 11 508 лв., което показва огромно разминаване между цената на труда в държавната администрация и тази при частните фермери. Данните са на Националния статистически институт и сравняват средните годишни заплати на наетите лица на трудово и служебно правоотношение през последните две години.

През 2018 година ножицата между държавен и частен сектор е била още по-голяма – над 3 хиляди лева е била разликата в средното заплащане в държавните структури и частните земеделски стопанства. Докато администрацията средно е получавала 13 710 лв., то фермерите са давали на наемните си работници средно по 10 277 лв.

Като се гледат темповете на увеличение на чиновническите заплати през 2020 г., със сигурност разликата в оценката на труда в министерства и агенции ще бъде доста над очакваното. Прогнозите ни са свързани и с очаквания срив в доходите на фермерите заради кризата.

Неравнопоставеност в заплащането има и по друг показател – мъже, жени. През 2018 година средните заплати на жените в земеделието са били 9 912 лева, докато на мъжете – 11 223 лв.

Тревога будят и данните за броя на наетите лица в земеделието през 2019 спрямо 2018 година. Преди две години кооперации и фермери са наемали и плащали осигуровки на 59 176 души, докато през миналата година този брой намалява до 57 716 души, а това по никакъв начин не се връзва с обещанията за развитие на селските райони и увеличаването на заетостта.

Тук трябва да признаем, че в резултат от желанието да се намали администрацията, също имаме леко окастряне на щатовете. Докато през 2018 г. чиновниците са били 11 925, то през миналата година са с около 400 по-малко – 11 530. Проблемът е, че фермерите, които произвеждат добавената стойност в земеделието, са едва 57 716 и са длъжни да изхранват армията от 11 530 чиновници.