Четири малки щъркелчета бяха спасени в сливенско село

В края на изминалата седмица, екипът на Спасителния център на Зелени Балкани, в съвместна акция с екип на ЕР ЮГ спаси четири млади щъркелчета, съобщават на сайта на организацията.

Още в средата на миналата седмица получили сигнал от жители на сливенското село Желю войвода, че една от възрастните птици е умряла в гнездото. След допълнителни проучвания, става ясно, че ситуацията налага своевременна намеса, тъй като малките в гнездото били вече много изтощени.

Следва акция, съвместно с екип на местното електроразпределително дружества – ЕР Юг и представител на РИОСВ Стара Загора. Посредством осигурена вишка човек от екипа на Центъра и EVN успяват да стигнат до гнездото и да вземат от него четирите млади птици.

Те са вече са на сигурно място – в бебешката стая на Спасителния център и за тях се грижат специалисти и доброволци. За съжаление, причината за смъртта на единия родител остава неясна, защото трупът, намерен в гнездото, е бил твърде стар. Но, благодарение на усилията на всички, замесени лица и институции, малките получиха своя втори шанс за живот.