Честит професионален празник на всички ветеринарни специалисти!

Денят 14 декември е професионален празник за всички ветеринарни специалисти. На този ден празнуват всички завършили ветеринарна медицина, независимо в коя от разнородните сфери на дейност в последствие са пряко ангажирани – практикуващи лекари, ветеринарни инспектори, администратори, научни работници, преподаватели, консултанти, търговци на ветеринарни продукти и др.

Първи организатори на ветеринарната медицина в България след Освобождението през 1878 г. са ветеринарни лекар и от руската армия, които работят у нас по покана на българското правителство и много от тях остават в страната.

На този ден, през 1897 г. е приет Законът за санитарно-ветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарно-медицинската служба в България.

Две години по-късно, на 11 февруари 1879, Първото обикновено народно събрание утвърждава, законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба и „Временни правила за устройването на медицинско управление в България“.

Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни, а след 1944 г. се появяват и първите институти по ветеринарно дело.