Част от персонала на ДМСГД ще бъде назначен в ново лечебно заведение

Част от персонала на закрития Дом за медико-социални грижи за деца в Сливен ще бъде назначен в ново лечебно заведение, съобщава министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов в писмо до областния управител Чавдар Божурски.

Писмото бе изпратено в отговор на запитване от областния управител дали работещите в ДМСГД ще бъдат назначени в новия Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, който МЗ предвижда да разкрие в Сливен. Министърът информира, че намеренията на МЗ са в новото лечебно заведение да бъдат назначени работили в закрития дом лица, които притежават необходимия опит и квалификация. Структурата на центъра, броят на леглата и щатното разписание по длъжности ще бъдат утвърдени от министъра след предложение от директора, информира още проф. д-р Ангелов.

През последните години в страната ни се води активна политика за деинституционализация и за гарантиране на правото на децата да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда. През 2020 г. децата са изведени от ДМСГД – Сливен, като им е осигурена алтернативна грижа – 4 деца са реинтегрирани в биологичното семейство, 17 са осиновени, 11 са изведени в приемни семейства, 13 са насочени в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Само 2 деца, които са с тежки множествени увреждания и имат нужда от постоянни медицински грижи, са преместени в ДМСГД – Варна. В сливенския дом работиха 51 души – квалифициран медицински и друг персонал, като 11 от тях бяха на пенсионна възраст.