„Булгаргаз“ предлага още по-ниска цена на газа за юли

От Булгаргаз изпратиха на КЕВР предложните цени на природния газ за месеците юли и август, съобщиха от дружеството.

Предложената цена на природния газ за юли 2020 г. е по-ниска с 4,13 % или с 0.84 лв. / MWh в сравнение с месец юни.

От дружеството предлагат КЕВР да утвърди цена на природния газ за юли 2020 г. 19,49 лв. / MWh. В тази цена не влизат достъп, пренос, акциз и ДДС за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (според Закона за енергетиката, чл. 30, ал. 1, т.7).

Прогнозната цена на природния газ за август на 2020 г. е 19,29 лв./MWh и е по-ниска с 0,20 лв./MWh или с 1,03% в сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за юли на 2019 г. В нея не се включват цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от „Булгаргаз“ ЕАД.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09 юни 2020 г. и е неокончателна. Окончателното предложение на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за август на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11 юли 2020 г.