Броят на заетите лица в Сливенско намалява

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 75.5 хил., от които 39.9 хил. са мъже, а 35.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 50.6% (при 52.0% за страната). Той е съответно 55.7% за мъжете и 45.8% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на единадесето място в страната.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е почти без промяна, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалява с 3.8%.

През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 72.4 хил., като 38.3 хил. от тях са мъже, а 34.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.7%, съответно 67.5% за мъжете и 61.8% за жените.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в областта намалява с 1.5%, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица в тази възрастова група е по-малък с 5.1%.