Броят на заетите лица в Сливенска област намалява

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.0 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 32.2 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2019 г. е 50.4% (при 55.3% за страната). Той е съответно 60.4% за мъжете и 41.2% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната. Това сочат данни на Националния статистически институт.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 3.2%, а спрямо третото тримесечие на 2018 г. – с 1.0%.

През третото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 73.9 хил., като 42.4 хил. от тях са мъже, а 31.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.9%, съответно 73.4% за мъжете и 56.2% за жените.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта намалява с 3.1%, а спрямо третото тримесечие на 2018 г. – с 0.5%.