Броят на работещите в Сливенска област намалява

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.9 хил., от които 39.6 хил. са мъже, а 31.2 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 47.1% (при 54.0% за страната). Той е съответно 54.8% за мъжете и 39.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесет и първо място в страната. Това сочат данни на Националния статистически институт.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 6.7%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. – с 2.7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 68.8 хил., като 38.4 хил. от тях са мъже, а 30.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.7%, съответно 66.7% за мъжете и 54.6% за жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта намалява с 6.9%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на заетите лица в тази възрастова група е по-малко с 3.2%.