Броят на наетите лица в Сливенска област намалява

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2019 намалява с 2.7% и към края на март 2020 г. техният брой е 38.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4% (достигат до 10.7 хил.), а в частния сектор – с 2.5% (достигат до 27.3 хил.).

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 4.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те намаляват с 3.5%, а в частния сектор съответно с 5.1%.

През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 1.6% и е 994 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1184 лв., а за частния – 918 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 9.6% в сравнение с първото тримесечие на 2019 година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2020 г. област Сливен е на 19-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Добивна промишленост” и „Образование“.