Броят на децата, настанени в детските градини в Сливенско е намалял

Pixabay

През учебната 2020/2021 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2019/2020 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2020/2021 г. е 6 191, което е с 63, или с 1.0% по-малко от броя им през предходната година, това показват данни на Националния статистически институт.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 101, като за община Сливен е значително по-голям – 148, отколкото за останалите общини Твърдица – 100, Котел – 73 и Нова Загора – 48.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 508, от които 479 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 8 души. Повече от половината от персонала (62.2%) е ангажиран в детските градини на територията на община Сливен.

В началото на учебната 2020/2021 година учебни занятия се водят в 58 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 16 913. През 2020 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 1 783 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 501 души.

Учителите (без директорите и зам. директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2020/2021 г. са 1 389.

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 г. в област Сливен се осъществява в 11 професионални училища (по изкуства и спортни, професионални гимназии). Учителите в тези училища са 329 души. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3921. Средно образование в професионалните училища са получили съответно 515 учащи.