Братя, ето ви реалната демографска картина! Тя става все по-зловеща!

Ако имаме предвид официалната годишна статистическа информация на НСИ, на МЗ, както и данните на Демографския институт и на ЦРУ – 48000 новородени, 110000 умрели, от тях 95000 от сърце и рак, 405 починали бебета, 1600 самоубийства, 27000 аборта и 31000 емигрирали – то мрачната демографска картина, братя, изглежда така:
Всеки ден в България се раждат средно вече само 132 бебета (70 от тях нямат за майчин език българският език), а умират средно на ден 302 души, от тях 260 умират от сърце и от рак, умират всеки ден 1-2 бебета, самоубиват се 4-5 души, всеки ден се извършват средно 74 аборта и средно 85 души емигрират в чужбина.
Населението намалява всеки ден средно с 255 души, като в етнодемографски план (в България живеят различни етноси, нали така?) етническите българи намаляват всеки ден с 350, а братята цигани се увеличават всеки ден с 95 души (-255 = -350 + 95).
Значи, всеки час намаляваме с 11 души, като етническите българи намаляват с 15 души, а братята цигани всеки час се увеличават с 4 души (-11 = -15 + 4)

България умира, циганизирайки се.

Акад. Петър Иванов