Борис Шейтанов: Основната ми цел е младите хора да създават семейството си в Сливен, тук да отглеждат децата си и да се реализират успешно

Сливен да е предпочитано място, където младите хора да създават семейство, да отглеждат спокойно децата си и да реализират успешно професионалните си планове. Това е личната кауза, с която кандидатът за народен представител от ГЕРБ/СДС Борис Шейтанов се заел. „Като млад човек, избрал да се върне в Сливен, за да създаде семейство и реализира професионалните си идеи и възможности, вярвам че бъдещето на моя роден град зависи от нас. Това е цел, която съм си поставил още преди десетина години. Завърших висшето си образование в Хага, Нидерландия, но единствената ми мисъл бе да се образовам и да се завърна в родния си град. Затова сега приех да бъда част от силния екип на ГЕРБ и СДС за тези избори, защото те са гарант за европейското развитие на страната. България и в частност Сливен, трябва максимално да използва позициите, които правителството на Бойко Борисов е извоювало в чужбина, за да се привличат инвеститори, които да предоставят възможност за работа и добро заплащане на труда“, заяви Борис Шейтанов.

За него предприемачите и младите хора са двигателя на модерните общества навсякъде по света. „Добрата бизнес среда е от огромно значение за икономическото развитие на града ни. Затова моите приоритети като кандидат за народен представител ще бъдат свързани с облекчаването на административната тежест за бизнеса, икономическото му възстановяване от пандемията CoVid19 и ускореното развитие на стратегическите отрасли в гради ни. Време е заедно да увеличим скоростта, приятели! Европейските програми, насочени към млади предприемачи, не са никак малко и максималното им използване и улесненият достъп до тях ще бъдат целите, за които ще се боря“, категоричен бе Шейтанов.

Според него политиката за младежта има отношение във всяка секторна политика – образование, заетост, култура, спорт, здравеопазване, социалните услуги и т.н.

Основната цел в новия управленски мандат на ГЕРБ е осигуряване на среда за социална, професионална и личностна реализация на младите хора. „Работим за повече самостоятелни млади българи, подсилени със знания, умения и ценности, които живеят в среда с повече възможности за развитие. Такава среда ще ни приближи още по-близо до целта за младите хора – България да е мястото, където да създават семейство и дом. Ще създадем възможности за развитие, за гражданска активност и социално включване“, заяви Борис Шейтанов.

Той посочи част от мерките, които ще се предприемат, за да се реализират целите в тази посока. Това са насърчаване на здравословен и активен начин на живот, обхващане и достигане до над 300 000 млади българи чрез поне 100 проекта и целенасочени информационни кампании в цялата страна, откриване на модерни младежки пространства в различни градове за работа със и за младите, стимулиране на младежкото доброволчество и валидиране на придобитите знания, умения и опит от неформално образование и обучение. „ГЕРБ и СДС трябва да продължат да работят за демократичното развитие на страната, защото това е път, който строим ние, но по него ще се движат децата ни“, категоричен бе Борис Шейтанов.