БНБ удължи срока за отсрочване на кредити

До 30 септември 2020 г. се удължава срокът за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения и одобряването им от банките, реши БНБ.

Крайният срок за отсрочване на дълговете става 31 март 2021 г.

Удължаването на срока на действие се отнася за експозиции, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.

На 9 юли 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие решение, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки – EBA/GL/2020/08 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 за законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани заради кризата, предизвикана от COVID-19. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО.

С три месеца – от 30 юни на 30 септември 2020 г., се удължава крайният срок за прилагане на мораториума върху плащанията.

На това основание БНБ утвърди предложено от Асоциацията на банките в България удължаване на срокове във вече приетия ред.

„Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните  в следствие от извънредното положение.

БНБ ще започне да публикува всеки месец информация за постъпилите и одобрени искания до банките за отсрочване на задълженията по настоящия ред.

Данните за април, май и юни т.г. ще бъдат оповестени на 31 юли 2020 г. За следващите месеци от действието на утвърдения ред данните ще се публикуват в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.