Близо 9 милиона лева допълнително съфинансиране очакват от „ВиК-Сливен“ за подмяната на стар водопровод в кв. „Речица“

Близо 9 милиона лева допълнително съфинансиране очакват от ВиК-Сливен за подмяната на стар водопровод в кв.“Речица“. Това съобщи инж. Севдалин Рашев, управител на „ВиК-Сливен“. В момента в квартала се осъществява проект, който включва изграждане на 25 км водопроводна мрежа, каквато там въобще не е съществувала, както и 4000 метра реконструкция на водопроводната мрежа. Дейностите са по проект с европейско финансиране на стойност около 19 милиона лева.

Отделно е разработен проект, по който от дружеството търсят финансиране от ВиК-холдинга.  Целта е, едновременно с канализацията, да се подмени и реконструира остарелият етернитов водопровод на квартала. Така ще бъде изпълнена директивата населението в агломерация Сливен да има 99 процента канализация и 100 процента водоснабдяване.

Изпълнението на проекта в „Речица“ се бави заради високите подпочвени води, при които се работи много трудно, посочи инж. Рашев.

Кварталът е част от големия проект на „ВиК-Сливен“ за „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“ на стойност около 133 милиона лева, който се изпълнява в Сливен и Нова Загора.