Близо 80 проекта са получили финансиране през годините от Общински фонд „Култура“

От създаването на Общински фонд „Култура“ през 2015 г., до днес, близо 80 проекта са получили финансиране, отчете пред журналисти председателят на Управителния съвет на фонда Соня Келеведжиева.

„Гордеем се, че сме една от общините в страната, която има възможност да подпомага културата и изкуството в Сливен. Над 150 хил. лв. са отпуснати за реализирането на проекти в сферата на изкуството и с културна насоченост. За близо седем години от създаването на фонда, са постъпили и разгледани над 120 проекта“, посочи още Келеведжиева. Общински фонд „Култура” при Община Сливен допуска и подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона. Право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина. Проектите могат да бъдат в различни форми на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др. Според правилника сумата, която може да бъде отпусната за одобрен индивидуален проект е до 3 хил. лв. Ако проектът е с национално значение, има пряко отношение към Сливен и представянето му на аудиторията в цялата страна, Управителният съвет има право да отпусне сумата от 5 хил. лв.

През годините фондът е финансирал многократно проекти на културни институти в града – на Държавния куклен театър, на Драматичен театър „Стефан Киров“, на Художествена галерия „Димитър Добрович“, организации, училища, читалища, издателства, както и индивидуални творци, включително, бесарабски българи-творци. Подпомогнато е и издаването на 2 и 3 том на „Опит за история на град Сливен“ на д-р Симеон Табаков. В тази връзка Соня Келеведжиева приветства подетата от кмета Стефан Радев инициатива – Община Сливен да преиздаде трилогията, посветена на Сливен на писателя Цончо Родев. От името на фонда тя изрази готовност да се включи като партньор в инициативата по преиздаването на епоса.