Близо 8 милиона лева без ДДС ще струва зимната поддръжка на републиканските пътища в Сливенско

Зимното почистване на 535 км. републиканки пътища на територията на Област Сливен ще струва приблизително 7 829 477 лв. без ДДС. Това става ясно от регистъра на обществените поръчки, където са обявените от Агенция „Пътна инфраструктура“ обществени поръчки за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища за зима 2022/2023.

Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Срокът за подаване на офертите е до 1 септември. 

Срокът за изпълнение на договорите по обявените сега процедури за зимно поддържане ще бъде не повече от 7 месеца.

Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа.

За Югоизточен район обществената поръчка е за 35 531 694 лв. без ДДС. Тя е разделена на 4 обособени позиции:

– За Обастно пътно управление-Бургас прогнозната стойност е 12 114 130 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 1133 км;
– За Обастно пътно управление-Сливен прогнозната стойност е 7 829 477 лв. без ДДС, за 535 км републикански пътища;
– За Обастно пътно управление-Стара Загора индикативната стойност е 10 264 370 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 803 км;
– За Обастно пътно управление-Ямбол прогнозната стойност е 5 323 717 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596 км.