Близо 5% от недвижимото имущество е застраховано срещу природни бедствия

Едва 5% от недвижимото имущество на населението у нас е застраховано срещу природни бедствия. Според проучване на Асоциацията на българските застрахователи ниската застрахователна култура се дължи предимно на непознаването на възможностите на услугата, на липсата на доверие и представата за скъпа застраховка.

Редица митове витаят около застраховането на дома и имуществото, казват застрахователите и твърдят, че отказани имуществени застраховки няма. Не липсват изключения, в които колегите им отказват да поемат високия застрахователен риск, но случаите касаят по-скоро земеделска продукция в определени региони.

„По-скоро има специфики в определени региони, които наистина биха могли да доведат да някакви по-различни условия“, каза адвокат Иван Гемков пред „Хоризонт“.

При застраховането на дома покритието, което се предлага е мащабно и разнообразно, но застраховането е непопулярно, заради незнанието, недоверието и заблудите, свързани с цените, коментира председателят на Асоциацията на българските застрахователи Константин Велев:

„Мога да кажа, че на пазара всички продукти, които се предлагат от застрахователните компании, напълно биха покрили природните бедствия, на които ние в последните месеци сме свидетели, а и не само в последните месеци, но и в предходни години„, допълни Велев

За да се покрият щетите на 100%, това което е важно е, че собственикът на съответното имущество, било то къща или апартамент, трябва да застрахова въпросното имущество на такава стойност, че тя да е достатъчна, ако настъпи щета, въпросните вреди да бъдат възмездени.

„Ако вие застраховате къща в едно село за 10 хиляди лева и стане един пожар и тази къща изгори до основи, както имаше такива случаи, застрахователят ще ви плати 10 хиляди лева“, подчерта Константин Велев.

Освен застраховка на дома, щетите от бедствието може да покрие и държавата, но при определени условия, заяви адвокат Иван Генков:

„Не може в общия случай да се приеме, че нямаме сключена застраховка, да, настъпило е някакво бедствие, в следствие, на което ние сме претърпели някаква щета и от този момент можем да търсим отговорността от държавата, която да ни възстанови тази щета“.