Благотворителен коледен базар се проведе в „Социално кафе“- Сливен

Благотворителен коледен базар в подкрепа на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания – Сливен се проведе днес. Той бе разположен в „Социално кафе“-Сливен.

Сред посетителите на базара бяха зам.-кметът Пепа Чиликова, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, един от заместниците му Деян Дечев и общински съветници, които имаха възможност да избират разнообрази изделия от бижута, сувенири, коледна украса, коледни играчки и много други, изработени от потребителите в центъра.

Част от средствата за новото социално кафе в кв. „Младост“, което предстои да отвори врати за посетители са осигурени от Община Сливен. В него ще работят четири лица с увреждания от дневния център. Те преминаха курс на обучение и получиха сертификати за работник в социалното кафе. Обучението е  по проект „Мило сърце“ на Фондация „Милосърдие“, чиито ръководител е Камелия Грозева. Проектът е финансиран от Обществен дарителски фонд – Сливен.

Гостите на събитието имаха възможност да слушат стихотворения и песни, изпълнени от потребителите на дома.

Дневният център за възрастни хора с увреждания в Сливен функционира като социална услуга в общността. Основните дейности в центъра са свързани с предоставяне на социална подкрепа, храна, задоволяване на ежедневни здравни, психологически, образователни, рехабилитационни и терапевтични потребности, също така и потребности от дейностите за свободното време и личните контакти.