Бившата комисия по хазарта ощетила бюджета с над половин милиард лева

Втората проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в бившата Държавна комисия по хазарта (ДХК) установи загуби за бюджета в размер на  556 872 283 лв., съобщиха от Министерството на финансите, цитирани от Dir.bg.

В доклада се установява, че за проверения период от 1 януари 2014 до 31 декември 2019 г. е налице заплащане на по-малък от дължимия размер на таксата по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта от организаторите на хазартни игри в следствие на решенията на ДХК, с които са утвърдени правилата им.

„Направените констатации потвърждават наличието на нарушения при прилагането на Закона за хазарта, изразяващо се в това, че за поддържане на лиценз за организиране за на едни и същи хазартни игри се заплащат, формирани по различен начин държавни такси“, отбелязват от ведомството, ръководено от Асен Василев. Според експертите това потвърждава и направените заключения в предходния доклад на АДФИ от януари 2020 г. за липсата на контрол от страна на Държавната комисия по хазарта, която не е приела общи правила и методология, в които да се регламентират начините на облагане на хазартните игри по разновидности.

Втората проверка на Държавната комисия по хазарта, която понастоящем е закрита и с правоприемник Националната агенция за приходите, е свързана със законосъобразността на получените приходи от дължими държавни такси по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта от страна на хазартните оператори – „Ню Геймс“ АД, „Национална лотария“ АД, „Еврофутбол“ ООД и „Евробет“ ООД.

Докладът е предоставен на прокуратурата на Република България и става публичен с разрешение по чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс.

В края на август 2020-а правителството прие постановление за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта. С него се изпълни задължението на Министерския съвет, съгласно последното изменение на Закона за хазарта, а именно – създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции.