Безработните в Сливенско намаляват

С 31% по-малко са безработните в област Сливен през юли в сравнение със същия период през 2020 година.

Безработните през юли 2021 са по-малко с 2788 души в сравнение със същия месец на миналата година, когато след отмяната на извънредното положение безработните са достигнали 9011 души.

Продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни – в края на юли те са 6223 и са с 211 души (3.3 на сто) по-малко от безработните в края на юни. Равнището на регистрирана безработица в областта е 8 процента.

Общо 690 безработни са се регистрирали в бюрата по труда от областта или с 14.5 процента по-малко спрямо новорегистрираните през юни 2020 г. (807 д.), когато извънредното положение бе преминало в извънредна обстановка заради епидемията от COVID-19.

При регистрацията си в бюрата по труда седем от тях (1%) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.