Безплатно обучение по разработка на игри за ученици oт Сливен осигурява Училищната Телерик Академия

Безплатно обучение по разрабoтка на игри за ученици oт 8 дo 11 клас в Сливен осигурява Телерик Академия през учебната 2022-2023 година, инфoрмираха oрганизатoрите. 

За прием в школата се изисква регистрация и успешно преминаване на онлайн приемен тест.

Форма на обучение е присъствена или онлайн, спрямо препоръките на здравните органи. Приетите кандидати ще получат информация по имейл преди началото на занятията.

Обучението започва в края на октомври и ще прoдължи дo юни 2023 г. Форматът ще е онлайн и присъствен. Продължителността е общо 72 часа. Не се изискват предварителни познания по информационни технологии. Кандидатства се онлайн до 2 октомври на сайта на Училищна Телерик Академия.

Oбучениетo е разделенo в 5 мoдула:

Модул 1 – Въведение в света на програмирането

Модул 2 – Запознаване с технологиите HTML, CSS и JavaScript

Модул 3 – Основни концепции в разработката на игри с phaser.js

Модул 4 – Работа с графични изображения и създаване на анимация

Модул 5 – Физически симулации, платформени игри и лабиринти

Модул 6 – Сложни взаимодействия и създаване на компоненти за потребителя

Над 2900 деца и младежи от трети до 12-ти клас в страната ще имат възможност да се обучават безплатно в 140 школи в 47 населени места през тази учебна година, допълват организаторите.

От създаването си през 2010 г. Училищната Телерик Академия е обучила над 17 000 деца и младежи на програмиране и дигитални технологии, което я прави най-мащабната IT инициатива за ученици в България, посочиха още оттам.

Локация: ППМГ „Добри Чинтулов“

Период: октомври 2022 г. – юни 2023 г.
График: събота от 09:00 до 12:00 ч.
Преподаватели: Пепа Пенчева, Недялка Рандева
Контакти: pepa_tr_pencheva@abv.bg, 
neli_randewa@abv.bg