Безплатната национална телефонна линия за деца 116 111 оказва денонощна подкрепа

Директорът на ДАЗД д-р Елеонора Лилова изпрати писмо до областния управител Чавдар Божурски относно работата на  Националната телефонна линия за деца 116 111.  Линията се поддържа и управлява от Държавната агенция за закрила на детето, използва хармонизиран европейски номер и е изградена в изпълнение на Закона за закрила на детето.

Националната телефонна линия 116 111 осигурява информиране, консултиране и помощ на деца. Тя е безплатна, работи 24 часа, 7 дни в седмицата.  ДАЗД започва поредна информационна кампания за популяризиране на възможностите на линията. Областният управител и администрацията подкрепят кампанията. Чрез общините, училищата, детските организации, читалищата и библиотеките ще бъдат разпространени информационни материали, включително и по електронен път. Целта е и онези деца, родители, граждани и професионалисти, работещи с деца, които досега не са се възползвали от възможността, да получат консултация, психологическа подкрепа  или да сигнализират за дете, което е в риск.

Подготовката за създаване на линията започва през 2002 г. по идея на тогавашния председател на ДАЗД Ева Жечева. Линията започва работа през 2009 г. и през следващите десет години са получени над 800 000 сигнала.

Линии за помощ на деца съществуват в много държави. Те предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят начини да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Тази подкрепа се свързва с името на Джеру Билимория – социален работник от Индия, основателка на глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца „Child Helpline International“. Историята започва преди 25 години, когато Билимория е работила с деца на улицата. Тя им дала своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ. Телефонът й не спрял да звъни. Билимория осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята се е превърнала в глобална концепция.  Днес мрежата на „Child Helpline International“ обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.   На 17 май международната общност отбелязва Деня на глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.