Без въглищните централи в България не може да има сигурност на енергийната система

Драгомир Стойнев

Бившият енергиен министър Драгомир Сойнев посочи три важни акцента, по които трябва да се говори в момента, в предването „Лице в лице“.

„Започвам с емисиите – там се допусна голяма грешка, защото начинът по
който се конструираха и се прие да се търгуват тези емисии ги превърна във
финансови инструменти. Т.е вие може да спекулирате с тях, може да изкупите
определени емисии, да ги запазите, след това да ги продадете. Това трябва по
някакъв начин да бъде регулирано”, посочи той.

„На второ място – без въглищните централи през зимата ние не можем да
оцелеем. Тук не става въпрос за цена. Когато стане тъмно и спрат да работят
фотоволтаиците, трябва да работят големите базови мощности и трябва да бъде
натоварен и въглищният район. Ако имаме студена зима, не можем без въглища”,
категоричен бе социалистът.

По думите му е трябвало още от 2019 г. да се убеди ЕК, че България трябва да
продължи да има този механизъм, да се продължи субсидирането на въглищните
централи, защото , де факто, държавата не може да осигури нуждите, както и
сигурност и надеждност на българския енергиен пазар.