БДЖ осигури пътуване до морето на деца в неравностойно положение

БДЖ осигури безплатно пътуване до Варна на деца в неравностойно положение от Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Роман, за да им помогне да осъществят тяхната лятна почивка на родното Черноморие. По инициатива на Национално сдружение на сираците в България (НССБ) малчуганите ще прекарат част от лятната си ваканция в град Обзор и благодарение на доброто дългогодишно сътрудничество на сдружението с БДЖ, беше осигурен и транспорта на децата до морето.

Повече от 30 деца и техните ръководители пътуваха с влак от Роман  до Варна, а след приключването на летния лагер националният железопътен превозвач ще осигури и прибирането на децата в гр. Роман.

БДЖ традиционно подкрепя инициативи за социална адаптация и интеграция на децата, лишени от родителска грижа, зачитането на техните права като пълноценни граждани на нашето общество, както и правото им на качествен и достоен живот.