БДС-Сливен временно преустановява организирания прием

Във връзка със създалата се ситуация в страната с разпространението на заболяването COVID-19 и обявеното извънредно положение сектор БДС-Сливен временно преустановява осъществяване  на „организиран прием“,  посредством мобилна биометрична станция, в периода на обявеното извънредно положение. За вече подалите искане и по тяхно желание прием ще е възможен само със стационарна станция на място в сградата на сектор БДС-Сливен на ул.“Миркович“ №2. Приемът ще  бъде контролиран по отношение броя на лицата и при стриктно спазване на мерките за безопасност в условията на епидемично разпространение на COVID – 19.

Сектор „Български документи за самоличност“ напомнят, че чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg
всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

  • лична карта и/или паспорт
  • удостоверение за събития свързани с издаването на документи