Българските ученици – сред водещите в ЕС по наркотици и хазарт

Международно изследване показва още, че над 40% от младежите у нас са имали поне един епизод с тежко напиване през последния месец. Това показват резултатите от публикувания днес доклад на Европейския училищен проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), предава „Монитор“.

Стабилно над средното за Европа е нивото на употреба на предизвикващи зависимост субстанции и пристрастяващи практики като хазарта и прекарването на часове в социалните мрежи при българските ученици на 15-16 години.

Анкетирани са 99 647 ученици в 35 европейски страни, 25 от които – в ЕС. Един от петима е пробвал наркотици 19% от запитаните у нас са признали, че поне веднъж в живота си са опитвали някакъв вид дрога при средно 17 в останалите 34 държави. 17% са имали досег с канабис, 2,6 – с екстази, а 3,1% и 2,2% – съответно, с амфетамин и метаамфетамин.

Последните два резултата са едни от най-високите сред всички държави. Авторите на проучването все пак отбелязват, че при предното проучване резултатите за България са били значително по-обезпокояващи с 30% признаващи за употреба на наркотици срещу 19% сега.

България е под средното европейско ниво на употреба сред учениците на нови психоактивни вещества, но е над средното по отношение на употребата на синтетични канабиноиди (4,3%) и синтетични катинони (1,8%). Почти всички употребяващи нови психоактивни вещества имат употреба на повече от едно вещество (употребяващи са и на алкохол, канабис и стимуланти).

По отношение на самото пиене, 82% от българските ученици са употребявали алкохол поне веднъж, което е над средното. 42% са имали поне един епизод на тежко пиене през последните 30 дни при средно 34% в другите страни. Данните за пушенето също не са добри – въпреки, че през годините се отчита напредък, България е на второ място след Словакия по ранно започване на ежедневната употреба на цигари и на първо място по ежедневна употреба сред 16-годишните.

Голям е и процентът на българските ученици, които пушат електронни цигари – 40% са пробвали поне веднъж.
27% от българските ученици са залагали пари в рамките на хазартни игри през последната година – игрални автомати, карти, зарове, лотарии. Средното за Европа е 22%. Един от 10 ученици в България е играл хазарт и онлайн.

Цели 7,4% от подрастващите българи влизат в категорията на хора с проблем с хазарта. Проблемно е и, че над една пета от деца играят по 6 и повече часа в неучебни дни, а България е от страните с най-висок дял на ученици, използващи социални мрежи 6 и повече часа през последните 7 дни.