Българският слънчоглед не е достатъчен. Искат внос от Украйна

Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България настоява страната ни да не ограничава вноса на слънчоглед от Украйна след 15 септември 2023 г. Това заяви на пресконференция в БТА Яни Янев, председател на браншовата организация. Причината е, че има недостиг на суровина в страната. Предприятията, които преработват слънчоглед у нас, са с годишен капацитет от около 4 млн. тона. България обаче произвежда 2-2,5 млн. тона от суровината на година и затова фирмите разчитат на внос, който е предимно от Украйна. Заводите за олио и шрот ще трябва да затворят или да намалят производството си, ако вносът на слънчоглед продължи да бъде забранен, предупреди Яни Янев. „България създаде промишленост, която е в състояние да преработи много повече слънчоглед, отколкото е вътрешната консумация“, обясни той. Забраната за внос на украински слънчоглед не защитава производителите в България, но ощетява преработвателите.

От организацията съобщиха, че вече най-голямата мощност за преработка е временно спряла, тъй като няма какво да преработва, и че ако тази ситуация продължи, то това ще се наложи и на други преработватели. От средата на август единият от заводите на „Олива“ – най-големият български производител на растителни масла, е временно спрял.

Има натиск от зърнопроизводителите да се удължи забраната за внос на суровината от Украйна, което създава непазарна обстановка, каза Юлиан Стефанов, член на Сдружението. Според него в момента се наблюдава една парадоксална ситуация, тъй като не е нормално България да има цени, различаващи се от тези на световните пазари. Той подчерта, че заради задържането на местния слънчоглед от производители и търговци, има риск да се влоши качеството на продукцията.

Увеличаващият се капацитет на преработка доведе до значително увеличаване на дела на износ на крайни продукти от преработката на слънчоглед (масла, шротове, белен слънчоглед) в последните 5 години, респективно непрекъснато увеличаващи се приходи в бюджета от количество и по-висока добавена стойност. Непрекъснато се увеличават страните, в които се реализира експорта на крайни продукти от преработката на слънчоглед, като последните значителни нови пазари са Индия, Китай и Южна Африка.