Българите – най-неудовлетворени от живота си в Европейския съюз

Българите са най-неудовлетворени от живота си в Европейския съюз, показва анкета, публикувана от Евростат.

При скала от 0 („не съм удовлетворен изобщо“) до 10 („напълно съм удовлетворен“) средното ниво на удовлетворение сред гражданите на ЕС над 16-годишна възраст е 7.3 през 2018 г. в сравнение със 7.0 през 2013 г.

От 2013 г. нивото на удовлетворение във връзка с финансовата ситуация също се е увеличило от 6.0 (2013 г.) до 6.5 през 2018 г., докато удовлетворението при личните отношения остава почти стабилно – 7.8 през 2013 г. и 7.9 през 2018 г.

Най-удовлетворени са във Финландия (8.1), Австрия (8.0), Дания, Полша и Швеция (всички по 7.8), а най-неудовлетворени са в България (5.4 през 2018 г., 4.8 през 2013 г. ). Пред страната ни са Хърватия (6.3), Гърция и Литва (и двете по 6.4), Унгария (6.5), Латвия и Португалия ( и двете по 6.7).

Най-голямо увеличение на удовлетвореност от 2013 г. е регистрирано в Кипър (от 6.2 през 2013 г. до 7.1 през 2018, или +0.9), България (+0.6), Чехия, Естония, Полша и Португалия (всички +0.5). На противоположното ниво са Литва (от 6.7 през 2013 г. до 6.4 през 2018, или -0.3), Дания (-0.2), Холандия и Швеция (по -0.1).

България е на последно място (3.7 през 2013 г. и 4.3 през 2018 г.) и по удовлетворение във връзка с финансовата ситуация. Най-удовлетворени от финансите са в Дания (7.6), Финландия и Швеция.

Страната ни е на последно място (5.7 през 2013 г. и 6.6 през 2018 г.) и при личните отношения. Най-удовлетворени от личните отношения са в Малта (8.6), Австрия и Словения.