България приема еврото най-рано през 2024 г.

България може да приеме еврото най-рано през януари 2024 г. Това прогнозират от Международната рейтингова агенция Fitch Ratings, която потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на страната ни ‘BBB’ в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива.

Изискването за участие на българския лев в ERM II е минимум две години, а обичайният срок за оценка е от 6 до 12 месеца.

Рейтингът на България е подкрепен от силните външни и фискални баланси, както и от благонадеждната рамка на политиката, подкрепена от членството в Европейския съюз и дългогодишното функциониране на валутния борд, съобщиха от финансовото министерство.

Факторите, ограничаващи рейтинга, са както по-ниските равнища на доход, в сравнение с държави със същия рейтинг, така и неблагоприятните демографски фактори, които биха могли да ограничат растежа и да окажат натиск върху държавните финанси в дългосрочен план. Индикаторите за държавно управление са в съответствие с тези на страните със сходен рейтинг.

Стабилната перспектива отразява степента на икономическа устойчивост срещу пандемията от коронавирус, дължаща се на дългогодишната фискална стабилност, значителните по размер международни валутни резерви и възможността за съществени трансфери от ЕС през прогнозирания период.

Според Fitch, приемането на България в ERM II и Банковия съюз през юли 2020 г. е важно постижение, което обхваща двугодишен процес на успешно прилагане на реформи и подобряване на устойчивостта на банковия сектор.