Бъдете внимателни при избора на водомери

Пандемията от COVID-19 кара клиентите да предпочитат дистанционното отчитане на уреди и водомери, без да е наложително влизането на отчетник в дома. Това по-казват данни от проучване, възложено от Техем и проведено през месец март 2021 г., сред 600 граждани от домакинства, използващи централно топлоснабдяване в София, пише Pariteni.bg

53,8% заявяват, че отчитането на уредите извън дома е много полезно в условията на COVID-19, 24,7% казват, че има полза от него, а едва 11,7% смятат, че тази услуга няма да намали риска за здравето на самите тях и семействата им (графика 1). 53% от запитаните заявяват, че предпочитат уредите и водомерите са се отчитат от дистанция.

От 12 март 2021 г. с промени в Закона за енергетика стана задължително монтирането на водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно.

„На практика от тази дата, ако се наложи да подмените водомер за топла вода, защото е стар или поради ремонт на банята например, то следва да направите това с уред, който е с дистанционно отчитане“, разяснява Милена Стоянова, управител на фирмата, и допълва, че при избора на радио водомер за топла вода клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост.

Според промените в закона дистанционните водомери, които монтират клиентите в домовете си, трябва да са доставени или одобрени от фирмата топлинен счетоводител. „Този, който чете топломерите, трябва да може да отчита и дистанционните водомери в сградата, за да се гарантират коректни сметки“, казва още Стоянова, цитирана от Pariteni.bg

Проучването сред клиенти в София, живеещи в топлофицирани жилища, обаче показва, че степента на запознатост с тези промени в Закона за енергетика е ниска. На въпроса „Знаете ли, че вече ще бъде задължително всички уреди за отчитане на топлинната енергия и водата в жилища-та да бъдат с дистанционно отчитане?“ 67% отговарят отрицателно. Една трета (33%) отговарят, че са запознати с новите изисквания.

Изследването е реализирано по поръчка на Техем сървисис сред 600 граждани от домакинства, използващи централно топлоснабдяване в град София. Проведено е в периода 15 – 31 март 2021 г. по метода на преките лични интервюта чрез стандартизиран въпросник.