Бъдещи майки бяха информирани за значението на здравословния начин на живот и необходимостта от профилактични прегледи

 

Дискусия за значението на здравословния начин на живот за бременните жени, новородените деца и възможностите за провеждане на профилактични прегледи, се проведе в Комплекс за социални услуги в кв. „Надежда“ в Сливен. В нея участваха здравни медиатори, представители от Центъра за майчино и детско здраве и от Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ)-Сливен. В дискусията се включиха и представители на  Дирекция  „Обществено здраве“ към РЗИ-Сливен и лечебни заведения.

В рамките на срещата опитни акушерки споделиха пред младите и бъдещи майки и техните близки, колко е важно да се води здравословен начин на живот по време на бременност. Бе изтъкната и необходимостта от консултации за хигиената, храненето, контрол на рисковите поведенчески фактори/тютюнопушене, употреба на алкохол и др./, работа при вредни условия, безопасност, здравословно хранене, контрол на теглото и др. От значение е и проследяването на здравословното състояние на жената – боледува ли често, има ли хронични заболявания и какви. Изключително важно е всяка бременност да бъде регулярно проследявана, за да се предотвратят усложнения и да се запази здравето както на майката, така и на бебето. Бременните не трябва да забравят, че при всяка визита на женска консултация, имат възможност да задават своите въпроси към проследяващия акушер-гинеколог, за да споделят своите тревоги, ако имат такива, да потърсят съвет и да получат адекватни отговори.
Отбелязано беше, че всяка бременна жена, независимо дали е здравно осигурена, може да избере лекар-специалист по акушерство и гинекология, за профилактичен преглед, който не се заплаща. Профилактичният преглед и определени изследвания се извършват от извънболнични лечебни заведения по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори със Здравната каса. Към момента в Сливен, лечебни заведения по акушерство и гинекология, има на територията на: МЦ „Миркович“ ( МБАЛ „Д-р Иван Селимински“), ДКЦ 1, ДКЦ 2; ДКЦ-Сливен (МБАЛ „Х.Димитър“); МЦ „Св. Ана“(„СБАЛАГ Ева“), МЦ „Амброаз Паре“.

Център за майчино и детско здраве работи, освен със здравно осигурените бременни и със здравно неосигурените бременни жени, за които освен прегледа по Наредба №26, осигурява още един преглед и пакет клинично лабораторни изследвания.
Допълнителни прегледи, с цел осигуряване на безрисково майчинство за всяка жена и гарантиране достъпа на здравно неосигурени жени до медицински грижи по време на бременност и раждане, могат да се извършат чрез Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ), разкрити във всички областни и в някои университетски болници.

Срещата продължи с представяне на възможностите за патронажна грижа от Център за майчино и детско здраве-Сливен за бременни, родилки и новородени деца след раждане, като  се предоставят грижи в дома на семейството и подкрепа на родителите в първите грижи за новороденото. Те включват кърмене, захранване, проследяване на физическо и нервно-психическо развитие на детето.

При раждане или диагностициране на дете с увреждане, е важно веднага да започнат специални грижи и рехабилитация. На територията на Сливен има  следните възможности за получаване на квалифицирана помощ – личните лекари, детските лекари в медицинските и диагностично-консултативните центрове, Здравно-консултативен център към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Сливен; Център за майчино и детско здраве към МЦ „Д-р Г. В. Миркович“, Сливен; Екип по ранна детска интервенция към Общностен център-Сливен.

В Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания-Сливен се предоставят безплатни, извънболнични,  индивидуални, почасови, специализирани грижи и рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания от  раждането до 18 години. С децата работят следните специалисти с дългогодишен опит –  лекар-педиатър, рехабилитатори, медицински сестри, психолози, логопеди, педагози.

Срещата се организира с подкрепата на Община Сливен.