Атанас Зафиров: Хората са в центъра на политиката!