Асфалтирането в кв.“Речица“ може да започне след като изпълнителят завърши изцяло канализацията, водопровода и помпената станция

В рамките на среща проведена между ръководствата на Община Сливен и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ АД , бе обсъден проектът за водния цикъл в Сливен и конкретно, частта за изпълнението му в „Речица“.
Инж. Пламен Трифонов, управител на „ВиК-Сливен“ отчете, че към момента предстои да бъде подписано допълнително споразумение към договора с изпълнителя на проекта поради забавяне в сроковете за приключване на дейностите там.
„Идеята е изграждането на канализацията за отпадъчни води и за дъждовни, както и частичната реконструкция на водопроводи, да приключи до началото на октомври т.г. и след това да се пристъпи към асфалтиране на пътните настилки и тротоарите“, посочи управителят на „ВиК – Сливен“. В тази връзка бе подчертано, че асфалтирането в квартала може да започне след като изпълнителят приключи изграждането на канализацията, водопровода и помпената станция и предаде обекта напълно завършен.
Стефан Радев, кмет на Община Сливен увери присъстващите, че Общината ще продължи, спрямо своите законови правомощия, да сътрудничи в целия процес. Той пое ангажимент към жителите на „Речица“, че ще бъде осигурена допълнителна водоноска, с която да се обработват улиците.
На срещата присъстваха председателят на Общински съвет Димитър Митев, общински съветници и кметския наместник на кв. „Речица“, които взеха отношение по дискутираните въпроси.
В подкрепа на жителите на квартала всички участници в дискусията се обединиха около идеята за обща декларация на местния парламент, с която да се упълномощят група общински съветници за среща с представители на „Български ВиК холдинг“ и с фирмата-изпълнител. Предстои декларацията да бъде подготвена и гласувана на редовната сесия на Общинския съвет още в края на този месец.
Строителните дейности в кв. „Речица“ са част от обхвата на голям проект в Сливен и Нова Загора на стойност 131 млн.лева по ОП „Околна среда“, съфинансиран от ЕС чрез Кохезионния фонд. По него е заложена реконструкция и изграждане на 55 км водопроводи и 45 км канализация, както реконструкция и на пречиствателните станции за отпадни води в Сливен и Нова Загора.
Новата пречиствателна за питейни води на Сливен ще бъде свързана с язовир „Асеновец“ и В и К – мрежата на областния град.