Антон Драганов: Можем да направим България място на експертите от ново поколение

Дигитализацията е изключително важна стъпка за развитие на всички икономически сектори. Дигиталната трансформация на обществения сектор е една от основните цели на ГЕРБ. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС в 21 МИР Сливен Антон Драганов.

„Благодарение на ГЕРБ имаме над 800 дигитални услуги, над 300 присъединени администрации на местно и централно ниво. Една от най-съществените предпоставки за реализирането на дигиталната трансформация на предприятията в страната е наличието на човешки капитал с добре развити умения“, каза Драганов. Той обясни, че дигитализацията обхваща целия цикъл – от заявяване на инвестиционно намерение до неговото одобряване чрез електронни документи и отпадане на изискванията за предоставяне на информация и данни, които са налични в други административни органи, организации, които предоставят обществени услуги, или лица, натоварени с публични функции. Официалните документи, издавани от държавните институции, ще се създават само като електронни, с възможност за издаване на препис от тях на хартия. „Ще насочим политиката за икономическа трансформация към увеличаване на възможностите за иновации, дигитализация, технологичен трансфер и инвестиции в умения на работната сила. Това ще повиши производителността на труда и ще се разширят производствените възможности. Чрез тези интервенции се стремим към повишаване на цялостното иновационно представяне на страната с ниво над 65% от средното за ЕС и влизане в групата на т. нар. „умерени иноватори“, към нарастване на дела на иновативните предприятия с 10 на сто, както и към нарастване на дела на високотехнологичния износ с поне 30%“, обясни Антон Драганов.

Приоритетно ще се подпомагат и малки и средни предприятия в области като дигитализация, технологична модернизация, кръгова и нисковъглеродна икономика. Ще работим и за по-добри отношения с IT-сектора и осъществяване на партньорства, с които да наваксаме пропуските в развитието на дигиталните услуги за гражданите, както и за създаване на по-добър бизнесклимат.

Планът за възстановяване на България може да бъде променен в частта за дигитална свързаност. „Планът дава възможност за огромни инвестиции в кратък период от време с цел възстановяване на икономиката, провеждане на ускорена дигитализация и „зелена“ трансформация. Тези инвестиции ще помогнат на България да излезе бързо от кризата и да се върне на пътя на растежа“, категоричен е Драганов.

Можем да направим България място на експертите от ново поколение, каза още Антон Драганов и допълни, че след толкова безвремие и безредие е време да поправим държавата.

На парламентарните избори на 2 октомври ГЕРБ-СДС е с номер 24 в бюлетината.