Ананиев забрани влизането на чужденци в България

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев наложи със заповед пълна забрана за влизане на територията на страната на граждани от трети страни през всички пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Временно се забранява да влизат в България и хора, пристигащи от : Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург независимо от гражданството им.

Двете забрани не се отнасят за българските граждани и техните семейства, чужденците, които имат статут на постоянно, временно или дългосрочно пребиваващи в България.

Ще се допускат в страната и медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана упражняваната от тях професия. Забраната няма да важи и за транспортния персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, чуждестранните официални лица, дипломатите, чуждестранните хуманитарни работници.

Забраната не се отнася и до сезонните земеделски работници.

Допуска се транзитно преминаване през територията на България на гражданите на страните – членки на ЕС и шенгенската зона при условие че се прибират у дома. Ще се пропускат и граждани на трети страни, ако дългосрочното им местопребиваване е в някоя от страните от зоната Шенген. Няма да бъдат спирани при прибирането си у дома и граждани на Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция.

Транзитното преминаване ще се съгласува с посолствата на съответните държави.

Министърът определи и нови правила за карантината

На 14-дневна карантина подлежат всички, влизащи в България, а адресът, на който лицата ще пребивват, се посочва пред органите на граничния здравен контрол. Наблюдението на поставените под карантина се вменява на техните лични лекари, а тези, които нямат избрано джи пи, ще се наблюдават от районната здравна инспекция.

Чужденците ще трябва да се наблюдават от болницата, с която мястото за настаняване, в което са отседнали, има сключен договор за оказване на медицинска помощ

Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице, гласи заповедта от днес.

Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за СОVІD-19, карантината се счита за
преустановена.

При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.), лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат
указания според случая.

Международните шофьори – български граждани, също подлежат на карантина, но могат да продължат пътуването си транзитно през България като пребивават в кабината, но имат право да участват в товарене и разтоварване. .