Алкохолът и тютюнът – най-евтини в България

Разликата в цените на стоките и услугите в отделните страните членки на ЕС миналата година е била значителна, като най-скъпо е било в Дания, а най-евтино в България, информира на сайта си европейската статистическа служба „Евростат“.

Цените на стоките и услугите в Дания са били общо 141 процента от средната стойност на ЕС. Следващата най-скъпа страна е била Ирландия (134 процента), следвана от Люксембург (131 процента), Финландия (127 процента) и Швеция (121 процента).

В противоположния край на класацията са България (53 процента) и Румъния (55 процента).

Това означава, че разликата в цените в най-скъпата и най-евтината държава е близо три пъти.

Храните и безалкохолните напитки са били най-скъпи в Дания (129 процента от средното за ЕС), Люксембург и Австрия (по 124 процента). Най-евтините храни и безалкохолни напитки са отчетени в Румъния (66 процента), Полша (70 процента) и България (78 процента). Това означава, че храните и безалкохолните напитки са почти двойно по-скъпи в страната с най-високи цени в тази категория спрямо страните с най-ниски цени.

Алкохолът и тютюневите изделия са били най-евтини в България (62 процента от средното за ЕС), следвана от Полша (74 процента), Унгария и Румъния (по 75 процента). Най-високи цени на тези стоки миналата година е имало в Ирландия (188 процента), Финландия (157 процента) и Швеция (131 процента).
Ресторантите и хотелите са били над три пъти по-скъпи в Дания, отколкото в България.

В тази категория ценовите равнища са най-ниски в България (45 процента) и Румъния (54 процента), а най-високи в Дания (156 процента).

По-малки ценови различия има при потребителската електроника, личния транспорт и дрехите.

При потребителската електроника разликата в ценовите равнища варира от 91 процента от средното за ЕС в Полша до 111 процента във Франция. В България цените на потребителската електроника са 92 на сто от средното за ЕС.

В Евросъюза облеклото е било най-евтино в България (79 процента от средното за ЕС) и най-скъпо в Дания (132 процента).

При личните превозни средства с най-високи цени се открояват Дания (138 процента) и Нидерландия (121 процента). Най-ниски цени в тази категория отчита Словакия (82 процента).

В България цените са били 87 процента от средното за ЕС.