Академичната година започна за 800 студенти във факултета и колежа към ТУ – София

Новата академична година в сливенския филиал на Техническия университет – София започна за 800 студенти. 600 от тях се обучават в инженерно-педагогическия факултет, а останалите 200 – в колежа към най-голямото висше техническо училище в страната.  За първия си учебен ден на 24 септември те бяха посрещнати тържествено, със студентския химн. Гост на празника бе областният управител Чавдар Божурски. Той поздрави ръководителя на филиала проф.д.т.н. Станимир Карапетков,  академичното ръководство и преподавателите за това, че поддържат научния дух жив. „Скъпи студенти, убеден съм, че сте направили правилен избор да продължите образованието си в това учебно заведение. Не само защото на трудовия пазар има недостиг на инженери и IT-специалисти. А и защото ще ви обучават най-добрите преподаватели, в най-добрите условия. Бъдещите Ви професии са свързани с много предизвикателства: учените изследват света, какъвто е, а инженерите – създават света, който никога не е съществувал, както гласи известната сентенция“, каза областният управител.

Кметът на община Сливен Стефан Радев също отправи поздравление, в което подчерта, че условията за работа в България стават все по-добри. „Надявам се, когато завършите, да бъдат още по-добри, за да останете тук“, допълни Радев. Студентите бяха приветствани още от зам.ръководителя на филиала доц. Д-р Койчо Атанасов, ръководителите на факултета и колежа проф.д-р Милко Йорданов и проф.д-р Андреас Хараламбос.  Най-много пожелания бяха отправени към първокурсниците. Гост на празника бе още Кристияна Станкова, експерт в РУО – Сливен.

През новата учебна година колежът посреща 60-ия си випуск, а инженерно-педагогическия факултет – 34-ия випуск студенти. Те са приети в 15 различни специалности. Предимството е, че завършилите инженери получават и педагогическа квалификация. Обучават ги 68 преподаватели, почти всички – доктори и доктори на науките. Сред тях са 9 професори и 24 доценти.