АИКБ подкрепи създаването на механизъм за доброволно изпълнение на задължения

Снимка: БГНЕС

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи с официална позиция създаването на механизъм за доброволно изпълнение на задължения с поправки в Закона за съдебната власт.

„Като отговорен изразител на интересите на българския бизнес за нас е важно да се осигури бързо, достъпно и основано на принципа на доброволността изпълнително производство. Разглеждаме предложението като възможност, която може да е полезна и за двете страни в производството“, коментира председателят на Управителния съвет на асоциацията Васил Велев.

Според предложените промени кредиторът подава искане до съдебен изпълнител, като вторият изпраща покана за длъжника за доброволно изпълнение в рамките на 14-дневен срок. Процедурата може да се прекрати, когато длъжникът писмено оспори вземането или ако са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение, без да са постъпили плащания по посочената банкова сметка. „С предлаганата промяна се цели намаляване на негативните последици от икономическата криза и увеличаването на натоварването на съдилища с граждански, търговски и заповедни производства, каквато се наблюдаваше след глобалната финансова криза след 2009 г.“, коментират вносителите.

Според позицията на АИКБ обаче е необходимо в поправките също така да се уреди по основание и по размер вземането и да се гарантира обективността на преценката.  „Необходима е гаранция за това, че соченият за длъжник в такова производство няма да попада в електронния Централен регистър на длъжниците, поддържан от Камарата на ЧСИ, дори за краткия двумесечен срок, предвиждан с новопредложения чл. 18а от ЗКЧСИ. В противен случай се създават предпоставки неоснователно да бъдат увредени интересите на лица, които нямат качеството на длъжници, но са сочени за такива“, смята още Васил Велев.