Аграрният сектор осигурява 8,5% от брутната добавена стойност в област Сливен

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и екипът й се срещнаха със селскостопански производители, ръководители и служители в структурите на министерството в област Сливен. Събитието се състоя на 10 февруари в хотел „Национал“ в Сливен. То бе част от информационната кампания, организирана от министъра, за директните плащания, предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 година, общата селскостопанска политика.  Гост на срещата бе областния управител Чавдар Божурски. „Приемам като своя основна задача да правя необходимото, за да може местните структури на МЗХГ, а и не само те, да вземат оптимални решения и да решават възникнали казуси“, каза Божурски при откриването на форума. Той информира, че от есента на миналата година е в тесен контакт с ръководителите на „Напоителни системи“ и „В и К“, които стопанисват двата големи язовира в областта – „Жребчево“ за напояване и „Асеновец“ за питейни нужди. „Действително има проблеми предвид природните условия, но сме взели всички необходими мерки, за да бъде осигурено без проблем напояването през следващите месеци, както и питейното водоснабдяване“, заяви още областният управител. Гост на срещата бе и кметът на община Сливен Стефан Радев.

Основната цел на информационната кампания и срещите с производителите в страната е да има обратна връзка относно дебата за новата обща селскостопанска политика, заяви министър Танева. Според приетия работен график, в края на годината трябва да бъде представен пред ЕК Националният стратегически план, съгласно който след преходния период от 1-2 години ще продължи подкрепата за сектор „Земеделие“ за следващия програмен период.  Министърът подчерта, че биосигурността в животновъдствата е основна политика в Програмата за развитие на селските райони. Приетите неотдавна промени в законодателството у нас също са свързани с подкрепата, контрола и превенцията на биосигурността.  „Основната ни амбиция на всички нас са бюджетите за зелена архитектура или практиките, щадящи околната среда“, каза още Танева.

Земеделският министър изнесе актуална информация за развитието на аграрния отрасъл в Сливенска област. Той има значително по-високо влияние в икономиката на областта в сравнение с влиянието в националната икономика: аграрният сектор осигурява 8,5 процента от общата брутна добавена стойност в област Сливен при 3,9 процента за страната. През последните 5 години обработваемата земя в област Сливен се е увеличила с 5 на сто, 9 пъти са нарастнали площите със зеленчуци, 2,4 процента – трайните насаждения, 23 на сто – площите със слънчоглед и др. Ръст се отбелязва в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството, като ръстът в биволовъдството е 72 на сто, а в производството на биволско мляко – 36 процента.  Земеделските производители в Сливенска област са получили финансова подкрепа в размер на близо 475 млн.лева, което представлява 3,2 на сто от цялото подпомагане за страната.

„Независимо от трудностите и всички проблеми, които съпътстват земеделския производител, трябва да знаем, че земеделието работи и произвежда“, заяви министърът. През последните пет години отрасълът е създал продукция между 7,8 и 8,5 млрд.лева годишно. Инвестициите в размер между 1,3 и 1,9 млрд.лева годишна през посочения период представляват 8 на сто от инвестициите в националната икономика.  България е първа сред европейските страни по износ на кориандър и временно консервирани череши, втора – по експорт на слънчоглед и лавандулово масло, трета – по експорт на слънчогледово масло, на четвърто и шесто място по износ на пшеница, царевица, рапица и съответно – на мед и др. В световен мащаб страната ни се нарежда сред големите експортьори на пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик – между 11 и 4-то място.