Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

Програмата има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително за изпълнение на квотните задължения. Насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бързата им социализация.

Отпускат се средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

Отворете прикачения файл за повече подробности.