Агенция по заетостта в Сливен стимулира с евросредства безработни българи и украинци да си намерят работа

В Сливен функционира един от първите в България за Центрове за активиране, в които безработните участници ще бъдат насочвани към свободни работни места, подходящи обучения за повишаване на уменията, както и за валидиране на професионални умения и квалификация.

Агенцията по заетостта (АЗ) обяви три мерки с европейско финансиране, които са на разположение на украинските граждани с временна закрила в България за успешната им реализация на пазара на труда. Общият бюджет е 404 млн. лв., които са осигурени по Програмата „Развитие на човешките ресурси“, съобщиха от агенцията.

Украинските граждани с временна закрила, също като българските граждани, имат достъп до услугите, които се реализират в изпълнение на Компонент 1 „Активиране“ по мярката „Започвам работа“.

Бюджетът е в размер на 34 млн. лв. и той ще се използва, като се организират събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи.

Предстои обявяването на Компонент 2 „Обучение“ по мярката „Започвам работа“, който е с бюджет от 42 млн. лева. В този компонент чрез ваучери безработните и неактивните ще бъдат насочвани към обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, като например владеене на чужд език, включително и на български език.

Украинските граждани в България, които имат желание да започнат работа, ще могат скоро да се включат и в дейностите по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“. Компонентът е с бюджет от 224 млн. лв., а дейностите ще включват подкрепена заетост за период от 6 до 24 месеца, както и предоставяне на еднократни стимули за запазване на заетостта след изтичане на периода на субсидирана заетост.

Украинските младежи до 29-годишна възраст, които са безработни или неактивни, ще могат да кандидатстват по мярката „Младежка заетост +“, която също предстои да започне. Тя е с бюджет от 80 млн. лв. По тази програма на безработните и неактивни младежи ще бъде осигурена възможност за стажуване, обучение по време на работа и включване в субсидирана заетост.

24 часа