Административният съд в Стара Загора отмени заповедта за принудително спиране на ТЕЦ „Брикел“

ТЕЦ „Брикел ще продължи да работи, съобщават на сайта на Административния съд в Стара Загора.

Принудителната заповед беше по повод посещение в най-старата източно-маришка електроцентрала на бившия премиер Кирил Петков и бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

Със заповед на директора на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева от 1 август беше обявена програмата за принудителното спиране на електроцентралата.

Източник: БТА-Стара Загора