80 деца се включиха в спортния лагер на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ организира за ученици летен спортен лагер край морето. Инициативата е част от програмата и  превантивната работа на Комисията по училищата в община Сливен.

В дните от 16 до 19 юни, 80 ученици от 9 училища, участваха в общи тренировки по различни видове спорт заедно със своите ръководители. Всеки от участниците имаше възможност да покаже напредъка и постиженията си. В програмата на лагера бяха организирани още плажна анимация, лагерен огън, стрелба с лък, стена за катерене по групи, танцов кръжок и др.

През учебната 2022/2023 г., на територията на няколко училища от община Сливен, се провеждаха тренировки по различни видове спорт – лека атлетика, волейбол, футбол, олимпийско карате, спортни игри. За периода програмата успя да обхване над 350 ученици.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните използва случая да благодари на ръководствата на училищата за доброто взаимодействие и ефективното партньорство в работата по превенция на противообществените прояви.