8% от фирмите ще се възползват от мярката 60/40, показва анкета на БСК

От мярката 60/40, с която държавата подкрепя заетостта в условията на кризата, ще се възползват не повече от 8% от работодателите. Това показва анкета на Българската стопанска камара.

44% от фирмите са с персонал до 10 души. 55% са в сферата на услугите, 35% – в търговията, а само 10% са от индустрията.

Проучването е направено в периода 31 март – 1 април 2020 г., отговорили са 759 работодатели.

48% от желаещите да се възползват от мярката работят на непълно работно време с вътрешна заповед, 37% изцяло са прекратили дейността си, а 15% са с прекратена дейност с вътрешна заповед на съответния работодател заради пазарната конюнктура.

Работодателите, които няма да прибягнат към държавната подкрепа 60/40, обмислят други мерки, свързани с персонала.

Най-много от тях (42%) планират частични съкращения. Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% смятат да намалят възнагражденията.

До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на заплатите, ще прибягнат до 7% от работодателите.

10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат.

Сборът надхвърля 100 процента, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговор.

Ето какво показват данните:

–         Ще съкратя част от персонала – 33%

–         Ще пусна целия персонал в отпуск – 21%

–         Ще пусна част от персонала в отпуск – 17%

–         Ще намаля временно трудовите възнаграждения – 10%

–         Още не съм решил – 8%

–         Ще забавя изплащането на възнаграждения – 6%

–         Ще съкратя целия персонал – 5%