70% увеличение на разрешителните за строеж в Сливенско

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради с 55 жилища в тях и със 7 648 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 35 други сгради с 12 369 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради регистрират ръст със 70.0%, а жилищата в тях и общата им застроената площ също нарастват съответно с 48.6 и 46.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 45.8%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради остава непроменен, жилищата в тях нарастват със 17.0%, но тяхната РЗП намалява с 2.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 16.7%, докато съответната им РЗП намалява със 7.2%.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Сливен е започнал строежът на 25 жилищни сгради с 55 жилища в тях и със 7 182 кв. м обща застроена площ, и на 17 други сгради с 12 008 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради бележи ръст със 78.6%, броят жилищата в тях нараства близо три пъти, а общата им застроена площ – повече от два пъти. Броят на започнатите други сгради намалява с 45.2%, докато общата им застроена площ се увеличава с 66.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 10.7%, жилищата в тях – с 39.6%, а общата им застроена площ – с 39.3%. Броят на започнатите други сгради нараства с 13.3%, а тяхната РЗП – със 162.4%.