70% от жителите на област Сливен се самоопределят като християни

В област Сливен хората, самоопределили се към християнско вероизповедание, са 103 380 или 67.9 на сто от отговорилите на въпроса за вероизповедание. Това сочат данните от Националното преброяване през 2021 година, представени от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.  Сред тях преобладават източноправославните християни – 95 560, или 92.4 процента от посочилите християнско вероизповедание, следват тези с протестантско вероизповедание – 6 988 (6.8 процента), католическо – 148 (0.1 процента ), и 38 са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 646, или 0.6 на сто от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 11 341 лица, или 7.4 процента, юдейско – 21, а други вероизповедания изповядват 79 лица.

Към 7 септември 2021 г. 15 271 (10 процента ) души са отговорили, че нямат вероизповедание, 10481 (6.9 на сто) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 11701 (7.7 процента) са отбелязали отговор „не желая да отговоря“.

Общо 65 113, или 42.8 на сто от отговорилите на въпроса „Религиозен ли сте?“, са отбелязали „да“, 35.3 процента са отбелязали „не“, 12.6 на сто „не мога да определя“, а 9.4 на сто са избрали отговор „не желая да отговоря на въпроса“. От отговорилите с „да“ 57 процента са жени, а 43 на сто са мъже.

В преброяването в област Сливен през 2021 година се включиха 611 преброители и 195 контрольори, припомни за БТА Сребрина Ганушева от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.

БТА