650 лева става минималната работна заплата

Минималната работна заплата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 г., реши правителството.

Размерът й ще се повиши с 6,6% в сравнение с настоящата година. В момента тя е 610 лв.

Предлаганият нов размер ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите, намаляване на неравенствата в разпределението на доходите, повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда.
Повишаване мотивацията на работната сила и намаляване на нелоялната конкуренция също са сред мотивите за ръста.

От 1 януари минималната работна часова заплата ще бъде 3,92 лв.